Algemene Voorwaarden

In That Case – Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van In That Case. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u op In That Case plaatst via de webwinkel of anderszins, fysieke winkelruimte. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen u en In That Case.

In deze voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de webwinkel van In That Case. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze voorwaarden aandachtig door te lezen. In That Case raadt u aan deze voorwaarden op uw computer op te slaan. 

1. Informatie over In That Case    

1.1 In That Case is een in Nederland opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De volledige contactgegevens van In That Case zijn als volgt:

SAAR & RAAS V.O.F.

Breda, Nederland

E-mail: contact@inthatcase.nl

Kamer van Koophandel nummer: 7519181814

BTW-nummer: NL860177968B01

2. Uw gegevens

2.1 Voor een vlotte en tijdige uitvoering van de overeenkomst door In That Case is het van belang dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig vermeldt zoals aangegeven in de instructies. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. U vindt de volledige contactgegevens van In That Case onder artikel 1 van deze voorwaarden.

2.2 In That Case zal de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring, die beschikbaar is op de website.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1 Wanneer u een artikel koopt via de webwinkel van In That Case, gaat u een overeenkomst aan met In That Case. De overeenkomst gaat in op het moment dat In That Case een bevestiging heeft gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbod dat een kennelijke vergissing en/of vergissing bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs, is niet bindend voor In That Case. Neem contact op met In That Case wanneer u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling

4.1 De in de webwinkel vermelde prijs, wanneer u een bestelling plaatst, is de totale prijs, exclusief alle belastingen, invoerrechten en douanerechten. Klanten kunnen onderworpen zijn aan deze kosten. Prijzen kunnen fluctueren als gevolg van paginacaches, updates of het einde van de verkoop; de meest actuele prijs heeft voorrang.

4.2 U kunt voor uw bestelling betalen op de manieren zoals aangegeven in de webwinkel van In That Case. 

5. Verwerking en levering van bestellingen

5.1 In That Case streeft ernaar uw bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en af te leveren. Om er voor te zorgen dat je bestelling zo snel mogelijk bij jou komt, kunnen de producten apart verpakt en verzonden worden. Hierdoor kan het zijn dat wanneer je meerdere producten besteld, een deel eerder aankomt.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres en via de door u gekozen wijze van levering. Bij veel van onze producten krijg je een tracking nummer, om de producten te volgen. Helaas is dit nog niet het geval bij al onze producten.

5.3 De producten van In That Case worden verzonden vanuit landen in Europa. Afhankelijk van het land waar u zich in bevindt, kan de levertijd tussen 1 werkdag tot 2 weken zit. Het is mogelijk dat het land waar u inwoner van bent extra kosten in rekening brengt, zoals invoerbelasting. In That Case heeft geen invloed of controle op dergelijke heffingen en kan u daarom geen nadere informatie verstrekken. U dient zelf te controleren of de bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd naar het betreffende land en wat de kosten zijn, voordat u een dergelijke bestelling plaatst.

5.4 De eigendom van de bestelde producten gaat op u over zodra In That Case de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 Uw order kan helaas niet meer worden gewijzigd als deze is geplaatst. Zodra uw bestelling door ons is ontvangen beginnen we direct met het inpakken en verzenden, zodat we uw bestelling zo snel mogelijk bij u kunnen afleveren.

5.6 In That Case draagt er zorg voor dat de producten nauwkeurig en volledig worden verzonden. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met In That Case via de contactpagina of stuur een e-mail naar contact@inthatcase.nl

6. Kwaliteit

6.1 In That Case streeft ernaar om producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op haar website weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product. Voor deze afwijkingen is In That Case niet aansprakelijk. Het product wordt uniek geprint per order dit kan leiden tot verschillen in ontwerpen. Hiervoor is In That Case niet aansprakelijk. 

6.2 De in de webwinkel aangeboden producten zijn uiteraard onderhevig aan slijtage. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal van het product, de intensiteit van het gebruik en de mate van zorg. Het niveau van zorg van de producten zal de levensduur van de producten beïnvloeden, In That Case is niet verantwoordelijk voor eventuele schade na ontvangst en de levensduur van de goederen. 

6.3. De producten dienen volgens de onderhoudsgegevens verzorgt te worden. In That Case is niet verantwoordelijk voor verkleuring, afgifte van kleur, slijtage en andere mate van gebruikssporen op de aangekochte goederen. Indien een product verkeerd of beschadigd geleverd wordt lees dan kop 9 geschillen.  

7. Herroepingsrecht

7.1 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van alle in uw bestelling vermelde producten, mits zij voldoen aan een of meer van de volgende eisen:

*kapot is;

*niet werkt;

*niet het product is als beschreven;

*nooit is aangekomen;

*het product is niet naar wens en u wilt de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

Wanneer dit het geval is, kun je contact met ons nemen op onze contactpagina.

*Let er wel op dat de verzendkosten voor het retourneren van het product, op eigen kosten zijn.

7.2 Indien u ervoor kiest om de overeenkomst voor een bepaald product te ontbinden, bent u gehouden om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van alle in uw bestelling vermelde producten, aan ons te retourneren.

7.3 In geval van ontbinding in de zin van artikel 7.1 In That Case restitueert het betaalde bedrag voor het betreffende product met onmiddellijke ingang en in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving dat u de overeenkomst wenst te ontbinden, maar niet voordat In That Case het betreffende product heeft ontvangen of u kunt aantonen dat het product inderdaad is geretourneerd of niet aangekomen.

7.4 Het herroepingsrecht in de zin van artikel 7.1 is bedoeld om te bepalen of het product geschikt is en of u het product inderdaad wenst te ontvangen. Het is toegestaan het product te gebruiken voor zover dat nodig is om na te gaan of u het product wel of niet daadwerkelijk wilt hebben, net zoals u dat in een winkelruimte zou doen. Verder gebruik van het product, zoals het dragen van het product in een openbare ruimte of enig ander daadwerkelijk gebruik, heeft invloed op uw recht op opzegging, zoals nader omschreven in artikel 7.5.

7.5 Wanneer u een product retourneert dat u beschadigd heeft, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere tekenen van slijtage bevat waaruit blijkt dat u het product op grotere schaal heeft gebruikt dan toegestaan onder artikel 7.4, bent u jegens In That Case aansprakelijk voor de door u veroorzaakte waardevermindering van het product. In That Case zal deze waardevermindering in mindering brengen op het totale aan u terug te betalen bedrag.

7.6 Het herroepingsrecht in de zin van artikel 7.1 geldt niet voor producten die om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzending en waarbij de verzegeling na levering is verbroken. 

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden

8.1 Indien In That Case besluit deze voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde voorwaarden op de website publiceren. U wordt geadviseerd regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst vóór de datum van wijziging. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 augustus 2019.

9. Geschillen

9.1 In That Case streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Mocht u klachten hebben, dan kunt u deze aan ons voorleggen via: e-mail of via het contactformulier op de website. De contactgegevens staan vermeld in artikel 1.1.

9.2 Afhankelijk van de gekochte goederen kan de klachtenprocedure in de tijd variëren. Een geschil wordt snel afgehandeld wanneer alle informatie en bewijzen zijn verstrekt. Bij gebrek aan bewijs kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Het bewijs van de klacht moet de volgende punten bevatten, die hieronder worden vermeld; 

* Foto en/of video

* Bericht, brief of screenshot *  

* Uitleg van de klacht  

* wanneer een klacht gaat om levering of retourzending 

10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen u en In That Case is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de verdere bescherming die u heeft op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat zonder deze bepaling van toepassing zou zijn, onverlet.